Kwartaal 4


Hoge opkomst bij vaccinatieweken

Alle kinderen in Nederland worden gratis ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Zo wordt de jeugd zoveel mogelijk beschermt tegen de meest voorkomende infectie- en kinderziekten. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig.

Twee keer per jaar houdt GGD Limburg-Noord (Jeugdgezondheidszorg) de vaccinatieweek. In maart en oktober vonden op negen locaties in Noord- en Midden Limburg vaccinaties plaats. GGD Limburg-Noord kijkt terug op een geslaagd vaccinatiejaar. De opkomst was hoger dan voorgaande jaren. GGD Limburg-Noord behoort al jaren tot de top 3 van regio’s met het hoogste opkomstpercentage en vaccinatiegraad. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benoemde GGD Limburg-Noord recentelijk nog als voorbeeldregio in Nederland. Later dit jaar komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de offciële cijfers.

DTP/BMR, HPV én MenACWY


Tijdens de vaccinatieweek vaccineerde de Jeugdgezondheidszorg van de GGD tegen DTP/BMR en HPV. Een nieuwe toevoeging tijdens de vaccinatieweek in oktober was de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY).

De meningokokkenziekte is een ernstige, maar nog steeds zeldzame ziekte die wordt veroorzaakt door meerdere typen meningokokkenbacteriën. Sinds 2015 is er een toename van het aantal ziektegevallen dat wordt veroorzaakt door de Meningokok bacterie type W. De kans om ziek te worden is heel erg klein. Echter, om verdere verspreiding van deze meningokokken tegen te gaan, is besloten de vaccinatie uit te breiden. Het RIVM en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD zijn daarom gestart met het vaccineren van peuters én tieners. Tieners die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar werden, ontvingen een uitnodiging. Dit landelijke besluit leidde tot een grote vraag naar deze vaccinatie van mensen, die buiten deze doelgroep vielen.