Kwartaal 1


Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen in Limburg?

De Limburgse GGD’en, het Centraal Bureau Statistiek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzochten hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn van de volwassenen en ouderen in Limburg. In het voorjaar van 2018 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in een e-magazine en gezondheidsatlas. Hier staan cijfers in over onder andere leefstijl, leefomgeving en sociaal-maatschappelijke participatie. Met deze gegevens kunnen gemeenten, GGD’en en andere gezondheidspartners gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Hoog percentage eenzaamheid


In Limburg voelt bijna de helft van de inwoners van negentien jaar en ouder zich eenzaam (44%). Ze hebben minder contacten dan ze zouden willen. 12% van de bevolking in Limburg voelt zich zelfs erg eenzaam. Hierbij kan ook sprake zijn van een sociaal isolement. De problemen die samengaan met eenzaamheid worden vaak geassocieerd met ouderen. Hoewel het percentage bij 65+’ers hoger ligt dan bij volwassenen van 19 tot 65 jaar, is het aandeel dat zich eenzaam voelt ook bij de groep volwassenen hoog.

Andere resultaten


Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor blijkt nog meer: In Limburg rookt één op de vijf volwassenen. Van de 85-plussers kan bijna de helft (46%) niet zonder hulp gebruik maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Én in Limburg doet meer dan één op de vier volwassenen vrijwilligerswerk (27%).


Ruim 61.000 Limburgers hebben de vragenlijst ingevuld. Bekijk voor alle resultaten het e-magazine en de gezondheidsatlas.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.