Kwartaal 3


Grote industriële branden in augustus

In de maand augustus was het flink raak in de gemeente Venlo. Er woedden drie grote industriële branden. In de nacht van 6 op 7 augustus was er een grote brand bij AHC in Blerick bij. AHC bewerkt metalen en kunststoffen. Vanwege het risico dat bij de brand gevaarlijke stoffen zouden vrij komen, gingen de sirenes af en werden noodmeldingen afgegeven. Ook het trein- en scheepvaartverkeer werd stilgelegd en een groot gebied afgezet.

Collin Recycling


In de nacht van 11 op 12 augustus was er een grote brand bij Collin Recycling op de James Cookweg. In die nacht vatte een grote berg houten pallets en een kraan op het terrein van Collin vlam. Dit zorgde voor een vlammenzee die in de wijde omtrek te zien was. De brandweer had de brand snel onder controle.

Afvalverwerker Renewi


Woensdag 29 augustus was er een brand bij afvalverwerker Renewi. Er was sprake van hevige rookontwikkeling, die tot in de wijde omgeving te zien was. Het vuur brak uit in een van de twee loodsen van het bedrijf dat huis- en bedrijfsafval inzamelt.

Grip 3


Bij het bestrijden van de branden werd snel opgeschaald en werden korpsen ingezet vanuit de hele regio. Bij de brand bij AHC werd opgeschaald tot GRIP 3. Dat wil zeggen dat het Regionaal Crisis Centrum bij Veiligheidsregio Limburg-Noord actief werd en dat naast de bestrijding van de brand ter plekke ook de bestrijding van de effecten, met name door de rookontwikkeling, nodig was. Diverse multidisciplinaire partners werkten samen om de crisis onder controle te krijgen en de veiligheid te herstellen.

Gaslek Roermond


Naast deze grote branden was er op 10 augustus een gaslek in de nieuwbouwwijk ’t Parcje Roermond. Een graafmachine had een transportleiding beschadigd. Vanwege explosiegevaar werden de buurtbewoners geëvacueerd.