Kwartaal 3


Extreem weer kenmerkt 2018

Afgelopen jaar werd gekenmerkt door extreem weer. Een westerstorm in januari leidde tot veel stormschade. De brandweer moest regelmatig uitrukken voor afgewaaide takken, omgevallen bomen en schade aan daken. De zomer was lang en droog met tropische temperaturen. Door de extreme droogte zijn er in Limburg-Noord drie tot vier keer meer natuurbranden geweest dan normaal. In de periode 2013-2017 waren er gemiddeld 27 natuurbranden per jaar, in 2018 waren dit er bijna 100.

Verbindingsfunctie veiligheidsregio


Veiligheidsregio Limburg-Noord stelde samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg een scenarioteam droogte in, waaraan alle betrokken overheidspartners, die gevolgen ondervonden van droogte en hitte, deelnamen. Waterschap Limburg kampte met de kwantiteit en kwaliteit van het water in de beken. Rijkswaterstaat met de lage stand van de Maas en de gevolgen hiervan voor de scheepvaart. Waterleiding Maatschappij Limburg adviseerde zuinig om te gaan met drinkwater en de gemeenten stelden reeds afgegeven vergunningen voor het gebruik van vuurwerk en zwemwater bij. Ook Provincie, Defensie en Politie namen deel aan het scenarioteam droogte. Doel van dit overleg was kennismaken en het verkrijgen van het totaalbeeld van de situatie. Op die manier kwamen gezamenlijke knelpunten aan het licht en konden acties tijdig worden uitgezet om erger te voorkomen.

Gezondheid inwoners


Door de tropische temperaturen activeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut meerdere keren het hitteplan. Te veel hitte is niet goed voor de lichaamstemperatuur en is gevaarlijk voor de gezondheid, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. GGD Limburg-Noord wees inwoners op het hitteplan en gaf tips over hoe ze de hitte de baas konden blijven. Door de hitte staken blauwalgen de kop op. Bij teveel blauwalgen in het zwemwater, is zwemmen niet veilig en levert dit gevaar voor de gezondheid op. Hierover informeerde de GGD inwoners en adviseerde hen niet te zwemmen in water met blauwalg.