Informatie en prestaties


Werken op basis van actuele en juiste data

Zoals veel organisaties heeft ook Brandweer Limburg-Noord de beschikking over veel data. Deze gegevens gebruikt de brandweer steeds meer om de brandweerzorg aan de inwoners te verbeteren. Twee voorbeelden hiervan zijn de Mobiele Operationele Informatie (MOI) en de monitor operationele prestaties.

Mobiele Operationele Informatie


Twee jaar geleden is Brandweer Limburg-Noord het project MOI gestart. Op alle brandweervoertuigen werd het oude informatiesysteem vervangen door een modern nieuw systeem. Het nieuwe systeem is sneller, makkelijker te beheren en heeft meer mogelijkheden dan het oude systeem. Er rijden nu 88 brandweervoertuigen in de regio met dit nieuwe systeem.

In het nieuwe systeem zien de brandweermensen bij een inzet, op beeldschermen en tablets in de voertuigen, de bereikbaarheidskaarten. Op deze kaarten is bijvoorbeeld te zien hoe zij het object het beste kunnen bereiken, waar waterputten zijn en andere relevante informatie over de omgeving. Ook komen de gegevens, die de meldkamercentralist invoert, rechtstreeks op de MOI. Zo kan de brandweermedewerker zien of personen betrokken zijn bij het incident, welke andere voertuigen onderweg zijn of bijvoorbeeld politie en ambulance ook opgeroepen zijn.

Samenwerking


Samen met de Provincie Limburg is een systeem ingericht voor verkeersbeïnvloeding. Verkeerslichten kunnen op afstand worden ingesteld, zodat gealarmeerde eenheden bij het rijden naar een incident voorrang krijgen. Dit jaar is samen met Waterleiding Maatschappij Limburg de informatie over de brandkranen verbeterd. Zo heeft de bevelvoerder van de brandweer inzicht in het waterleidingnetwerk, zodat hij of zij de maximale hoeveelheid bluswater kan gebruiken.

De brandweer ontwikkelt MOI steeds verder. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als duikkaarten, informatie over natuurbrandbeheersing of risicobeheersing en ’live’ zicht op incidenten en eenheden.

“Samenwerking met partners door het delen van data verbetert de brandweerzorg.”

Monitor operationele prestaties


Alle incidenten worden door de Meldkamer Limburg in Maastricht in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem aangemaakt, bijgehouden en opgeslagen. Dit is een softwarepakket dat door alle meldkamers in Nederland wordt gebruikt. Deze informatie is de basis voor de ‘monitor operationele prestaties’. Hierdoor heeft de brandweer op regionaal niveau, maar ook per gemeente informatie over bijvoorbeeld hoe lang een voertuig erover doet om na alarmering te vertrekken uit de kazerne of hoe lang een voertuig erover doet om bij het incident te komen. Dit analyseert de brandweer door bijvoorbeeld vergelijkingen te maken voor soortgelijke incidenten of koppelingen tussen tijdstippen en rijtijd of vergelijkingen tussen verschillende soorten voertuigen. Door dit soort gegevens te meten en te analyseren, verbetert de brandweer zijn prestaties.

“Meten is weten, met deze informatie kun je bepalen aan welke radartjes nog kan worden gedraaid, om de prestaties te verbeteren.”

Kwaliteit van de brandweerzorg


De gegevens die in de monitor staan, bijvoorbeeld over hoe snel de brandweer bij een brand is, zeggen iets over de kwaliteit van brandweerzorg. Echter deze gegevens alleen, geven geen volledig beeld. Brandweer Limburg-Noord adviseert ook bij evenementen en controleert gebouwen op brandveiligheid. De brandweer geeft ook voorlichting aan leerlingen op de basisschool en bij senioren over hoe zij brandveilig kunnen leven en wat ze moeten doen bij brand. Al deze onderdelen samen bepalen de kwaliteit van de brandweerzorg.