Jac Rooijmans

Algemeen Directeur

Voorwoord

Via de digitale snelweg bied ik u met trots ons publieksjaarverslag 2017 aan. Dit jaarverslag is voor een groter publiek toegankelijk door de visuele presentatie van onze werkzaamheden en middelen en de eenvoudige en snelle verspreiding naar partners, stakeholders en geïnteresseerde inwoners in het werkgebied van Veiligheidsregio Limburg-Noord.


In het financiële deel treft u onze verantwoording over de financiële middelen aan, zoals deze door onze 15 gemeenten en Rijk ter beschikking zijn gesteld aan de veiligheidsregio. In het andere deel vindt u een aantal van onze werkzaamheden van 2017 uitgelicht in beeld en tekst. De jaarverantwoording staat op onze website www.vrln.nl.


2017 is in veel opzichten een jaar van verandering geweest voor Veiligheidsregio Limburg-Noord. De wisseling van directie, de verdere inkleuring van onze drie organisatieonderdelen Brandweer, GGD en Crisisbeheersing en de doorontwikkeling van de GGD hebben in belangrijke mate de agenda voor 2017 bepaald. Een jaar waarin de informatiegestuurde veiligheidsregio verder vorm heeft gekregen en waarin diverse innovatietrajecten zijn gestart en afgerond. Een jaar waarin de bedrijfsvoering verder is geprofessionaliseerd, waarin de verbinding met de omgeving en onze stakeholders is versterkt en de dienstverlening aan onze inwoners onverminderd heeft plaatsgevonden. Een jaar waarin flinke stappen zijn gezet op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe.


Jac Rooijmans

Algemeen Directeur