Terrorismegevolgbestrijding


Bouwen aan kennis en kennissen

Een vrachtwagen met oplegger rijdt in op een massa mensen die staat te wachten bij de ingang van een festival. De dader, een jihadist, springt vervolgens uit de truck, laat de ernstig toegetakelde chauffeur achter en slaat schietend op de vlucht. Hij laat een bloedbad achter, waarna hij zich verschanst in een woning.
Een ijzingwekkend scenario. Op 7 en 8 juni 2017 onderwierp Veiligheidsregio Limburg-Noord zich samen met politie en ambulancedienst voor het eerst aan training gericht op een terreursituatie. Het script toonde angstaanjagend veel gelijkenissen met aanslagen in bijvoorbeeld Berlijn, Londen en Barcelona.


Realistische veldoefening


Bij deze veldoefening op de Luitenant-Generaal Best Kazerne in Vredepeel werd de professionele hulpverleningsketen van brandweer, politie, ambulancediensten en het Rode Kruis getraind. Daarnaast werd de inzet van de Dienst Speciale Interventies van de politie beoefend. Ook bevolkingszorg van de gemeente en crisiscommunicatie, oefende mee met deze meerdaagse oefening. De organisatie van een oefening van dit formaat, waarbij veel hulpverleners en functionarissen kunnen trainen, vergt veel voorbereiding. Zo werden meer dan 50 rollen ingestudeerd door het bedrijf dat de ‘slachtoffers en dader’ voor deze oefening leverde en moest groot materieel ter plaatse worden opgebouwd en geënsceneerd.

“Door het realistische scenario werden de hulpverleners op de proef gesteld. Dit soort beelden kunnen zelfs voor ervaren hulpverleners heftig zijn.”

Betrokken partijen


Sinds 2017 geeft Veiligheidsregio Limburg-Noord in de crisisbeheersing prioriteit aan ‘Terrorismegevolgbestrijding’. De veiligheidsregio is vooral aan zet bij het beperken van de gevolgen als groepen of individuen de stap naar geweld al hebben gezet. Bij de totale terrorismebestrijding zijn verschillende partijen in verschillende fasen aan zet. De preventie van terrorisme en opsporing van daders, zijn niet belegd bij veiligheidsregio’s, maar bij ministeries en diensten zoals AIVD, Politie, Openbaar Ministerie en Douane. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de terrorismebestrijding in Nederland, onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.


Bestrijding gevolgen aanslag


Om zich voor te bereiden op de inzet van hulpverleners en functionarissen bij terroristisch geweld, is het belangrijk dat zij opgeleid en geoefend zijn. Deze taak ligt bij de veiligheidsregio’s. In mei en juni 2017 organiseerde Veiligheidsregio Limburg-Noord zes bijscholingsmomenten voor first-responders over hun rol Terrorismegevolgbestrijding. First-responders zijn functionarissen die als eerste aan het werk gaan na een alarmering. Deze bijeenkomsten waren specifiek voor ambulancemedewerkers, brandweerbevelvoerders en meldkamercentralisten. Doel van deze bijeenkomsten was het op peil brengen van het kennisniveau op het gebied van nationale afspraken en processen rond terrorismebestrijding. Vervolgens is besproken wat dit betekent voor de eigen rol en inzet bij terroristisch geweld. Zo kunnen er andere hulpmiddelen nodig zijn dan bij andere incidenten/rampen. Denk aan verwondingen bij een aanslag, deze zijn vaak ernstig. De brandweervoertuigen van Veiligheidsregio Limburg-Noord worden dan ook voorzien van traumapakketten.

“In 2017 is het kennisniveau over Terrorismegevolgbestrijding bij hulpverleners en functionarissen in de crisisorganisatie verhoogd en is gewerkt aan de op- en uitbouw van netwerk van organisaties en partners rond dit thema”