Nucleaire voorbereiding


Samen voorbereiden op een kernongeval

Het gebied waarin Veiligheidsregio Limburg-Noord optreedt, kent specifieke geografische kenmerken. Niet alleen is het een groot en uitgestrekt gebied, het wordt doorkruist door een spoorlijn, de Maas en omvat 15 gemeenten. Daarnaast liggen we centraal tussen vliegvelden in binnen- en buitenland en grenzen we aan Duitsland en België. Een aantal factoren die van invloed zijn als je het hebt over samenwerking en afstemming, die nodig is om goed voorbereid te zijn op de gevolgen van een kernongeval. De kans op een kernongeval is door de uitgebreide beveiligingssystemen en veiligheidsplannen van de centrales zelf klein, maar desondanks moet de veiligheidsregio weten wat te doen, als het toch gebeurt.

“Vele factoren, zoals geografische kenmerken, zijn van invloed op samenwerking en afstemming."

Gezamenlijk vertrekpunt


Een concreet resultaat van de nucleaire voorbereiding is dat de veiligheidsregio, samen met veel partners, een Multidisciplinaire Informatiekaart (MIK) heeft ontwikkeld. Deze kaart moet worden gezien als gezamenlijk vertrekpunt bij een mogelijk nucleair incident. De MIK richt zich specifiek op de kerncentrales die binnen 100 kilometer van onze regio liggen, Tihange en Doel (beide in België) en geeft onder meer informatie over de eerste maatregelen, duiding rond te verwachte stralingsdoses, netwerk van betrokken crisispartners en aandachtspunten voor crisiscommunicatie. Dit lijkt een vrij eenvoudig eindproduct, maar hieraan liggen veel overleggen en theoretische oefeningen ten grondslag met vele landelijke en regionale partners, waar de regio bij een nucleair incident mee te maken krijgt. Er is intensief samengewerkt met Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Niet alleen is dit onze Limburgse partner, een dergelijk incident kent geen regio-grenzen, intensieve samenwerking voor, tijdens en na een incident, zijn logisch. Hulpverleners en medewerkers, die bij de bestrijding van een kernongeval een functie vervullen, zijn bijgeschoold.

“Samenwerking met regio Zuid op het gebied van crisisbeheersing is afgelopen jaar meer geïntensiveerd.”

Verspreiding jodiumtabletten


Het thema ‘nucleaire voorbereiding’ kreeg in 2017 ook prioriteit, omdat het Rijk besloot tot een harmonisatie van de bestrijdingsmaatregelen met België en Duitsland bij een kernongeval. Zo verspreidde het Ministerie van VWS in het najaar van 2017, net als eerder gebeurde in onze buurlanden, jodiumtabletten naar individuele huishoudens en slaat deze niet meer centraal op één plek in Nederland op. Jodiumtabletten bieden bescherming tegen de schadelijke gevolgen van radioactief jodium dat kan vrijkomen bij een kernongeval.


In de periode voorafgaand en tijdens de verspreiding van de jodiumtabletten zette het Rijk een mix aan communicatiemiddelen in, zoals berichtgeving op websites en in (nieuws)bladen, reclamespotjes op televisie en radio en animatiefilmpjes via diverse digitale kanalen. Met deze berichtgeving wil de overheid inwoners voorbereiden op een kernongeval en informeren over nut en noodzaak van de verspreiding en gebruik van jodiumtabletten. Veiligheidsregio’s en gemeenten hebben deze communicatie op eigen kanalen overgenomen, zoals op www.limburg-veilig.nl. De website voor risico- en crisiscommunicatie.

In december kreeg Veiligheidsregio Limburg-Noord vanuit een aantal gemeenten signalen dat de distributie van jodiumtabletten per post niet alle betrokken huishoudens heeft bereikt. De veiligheidsregio heeft als verbindende schakel tussen gemeenten en Rijksoverheid gefungeerd. Met als resultaat, dat de huishoudens die de jodiumtabletten niet hadden ontvangen, deze alsnog konden afhalen bij de betreffende gemeenten.

“De nucleaire voorbereiding heeft in 2017 flinke stappen vooruit gezet; kennis rond nucleaire voorbereiding wordt gedeeld en hulpverleners kunnen elkaar snel vinden als dat nodig mocht zijn.”